Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Α.Φ.Μ.:999126499
Γ.Ε.ΜΗ.:058875204000
Μ.Α.Ε.:59960/062/Β/06/0015
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θέρμης
Διεύθυνση:ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Τηλέφωνο:2392063635